Vakıf Hakkında

Kuruluşundan bu buyana hem nicelik hem nitelik bakımından sürekli gelişen Kültür Koleji, bu gün Kültür Koleji Ataköy Anaokulu, Florya Anaokulu, Bahçeşehir Anaokulu, Kültür2000 Koleji Anaokulu, Kültür Koleji İlkokulu, Ortaokulu, Kültür2000 Koleji İlkokulu, Ortaokulu, Özel Kültür Lisesi, Özel Kültür Fen Lisesi, Özel Kültür2000 Lisesi, Özel Kültür2000 Fen Lisesi ile anaokulundan üniversiteye kadar eğitim-öğretim hizmeti veren bütünsel bir kurum olmuştur. Kültür Koleji, 2000 öğrenciye eğitim-öğretim hizmeti veren bir okullar topluluğudur. 

Bu hizmetleri daha da geliştirmek ve daha yükseklere taşımak, eğitim alanına verilen desteği arttırmak ve olanakları kısıtlı başarılı öğrencilere verilen burs sayısını daha da çoğaltmak amacıyla Akıngüç ailesi tarafından 1986 yılında Kültür Koleji Eğitim Vakfı (KEV) kurulmuştur. Vakfın ünvanı, daha sonra 15.03.2007 tarihinde yapılan değişiklikle "Kültür Koleji Vakfı" "KEV" olmuştur. Vakıf, Kültür Okullarının gelişimine katkıda bulunmak, eğitim kalitesinin uluslararası standartların üzerine çıkarılmasını sağlamak, bu hizmeti daha iyi ve daha yaygın yapmak, eğitim, öğretim ve kültür konularında faaliyetlerde bulunmak, Türk milli eğitim ve kültürüne katkıda bulunmak suretiyle memleketin sosyal ve ekonomik kalkınmasına yardımcı olmak amacı ile kurulmuştur. Vakfın amacı, en genel anlamda, Türk çocuklarının eğitim ve öğretimine hizmet etmektir. 

Vakıf tarafından verilen eğitim bursları ve indirim imkanları ile pek çok sporcu, ressam, müzisyen ve bilim insanının yetiştirilmesine katkı sağlanmış ve sağlanmaya devam edilmektedir.

Duyurular 
Kültür Koleji Vakfı (KEV)

Adres: Ataköy 9-10.Kısım  Kültür Koleji Yönetim Binası Kat:5
34156 Bakırköy / İSTANBUL
Telefon: 0212 559 04 88   dahili   1511, 1519, 1520
Fax: 0212 560 24 53
E-Posta: vakif@kultur.k12.tr